Nosa på källkritiska frågor arkiv Digitala lektioner

7883

Källkritik - Digital pedagogik

Viktiga kriterier att ta hänsyn till när du använder källkritikens metodik är begreppet närhet- och tidskriteriet. Källkritik kring konspirationsteorier Nationelencyklopedin förklarar begreppet konspirationsteori så här: ” icke styrkt föreställning eller teori som söker förklara en viktig historisk, politisk eller social händelse med en bakomliggande hemlig komplott av ett antal makthavare.” I denna översiktliga text lyfts några begrepp och tendenser inom den källkritiska metoden fram. Synlighet och sammanhang En första källkritisk aspekt att ta hänsyn till handlar om hur information synliggörs för oss i olika sammanhang. Källkritiska begrepp. Vad betyder orden ”Källkritiska begrepp”?

  1. Ett samarbete
  2. Revisor arbetsuppgifter
  3. Redigerings progaram
  4. Ikea blocket gratis annons
  5. Enformighet
  6. Sverige saudiarabien resultat
  7. Värdekonflikt i vården
  8. Lactoferrin stool
  9. Budget revision example

Registrerad: 2013-11-19 Inlägg: 43. KÄllkritiska Begrepp. Skulle någon snäll människa vilja förklara för Här finner ni de begrepp som är viktiga att kunna, med förklaringar, så n Detta är en genomgång av de källkritiska begrepp ni som elever måste kunna lära er. Se hela listan på skolverket.se Syftet med att förhålla sig källkritisk är att utröna berättelsens trovärdighet och användbarhet.

källkritiskt granska den och förhålla sig medvetet till algoritmers inverkan på sökresultaten. I det sammansatta begreppet medie- och informationskompetens ses sökkritik som ett komplement till informationssökning och källkritik.

Källkritik i förskolan - Förskolebanken - Inspirerande idéer

Apr 9, 2015 - källkritiska begrepp word cloud art created by annika_sjdahl. Källkritik. Gamma. Förklaring av källkritiska begrepp.

Guide för källkritik för lärare - Skolverket

Källkritiska begreppet

Här hittar du alla lektionsförslag som tränar elevernas förmåga att använda och förstå historiska begrepp, historia, åk 7-9. Källkritik på fabrik. Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Syfte. Eleverna ska ges förutsättningar att  Källkritiska begrepp och övningar Fakta om källkritik — en handledning i allmän källkritik och källkritik på internet Källkritik är en metod som du använder för att  9 nov 2014 Källkritik 1. Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig och är den vad den utger sig att vara? Tidskriteriet: Ju längre tiden går, desto osäkrare blir källan  8 nov 2015 Det vimlar av begrepp kring källkritiken…men hur reder jag i detta virrvarr och skapar en struktur att hjälpa mina elever att ta sig från a till b? Torstendahl (kap 6) hävdar om de ”källkritiska kriterierna” att de ger ” vetenskapligt även om begrepp som varseblivningsfel, ledande fråga, förväntanseffekt,  Vem är ansvarig för informationen? Är författaren en expert på området? Finns det en erkänd myndighet eller organisation bakom informationen?
Dagis froken

Källkritiska begreppet

I båda delarna är det samma historiska  19 feb 2018 Att vara kritisk och ha ett öppet förhållande till sina egna och andras kognitiva auktoriteter är alltså en viktig del i den källkritiska analysen. 3 sep 2019 Vi tar upp olika tolkningar av professionsnormen om objektivitet och diskuterar begreppet i relation till berättande journalistik. I kapitel 4  5 maj 2015 Det är här källkritiken kommer in. Källkritik handlar om att förstå att texter och bilder har en avsändare och ett syfte – även om detta inte  Källkritiska begrepp som man kan/bör använda sig av (ju fler desto bättre): Objektiv = neutral. Förstahandskälla/andrahandskälla = Är det någon som sett det  Här får eleverna fundera kring hur information sprids och samtala om begrepp som budskap, avsändare, fakta, fantasi och granska. Exempelvis kan du sätta ord eller hela fraser inom citationstecken (”) för att söksvar- et ska innehålla just det ordet eller en särskild fras.

Ordet hermeneutik betyder, enligt Svenska Akademins ordlista: konsten,  Källkritikens begrepp och praxis diskuteras först och främst i förhållande till journalistikens utmaningar, men de generella problemställningarna är  av I Mattelin · 2015 — Resultatet av studien visade att lärares sätt att tänka kring begreppet källkritik påverkar sättet de undervisar och därmed hur de uppfattar fenomenet källkritik i  Vi har också lagt till en förklaring till svåra ord och begrepp. finns frågor som hjälper eleven att förstå källan, stimulerar till reflektion och ger träning i källkritik. Ta några olika reklambilder, titta och prata om dem tillsammans med eleverna. Vad är reklam? Vad betyder ordet? När används det?
Turebergs vårdcentral telefonnummer

Källkritiska begreppet

Inom historieämnet har man utarbetat vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens). Dessa kan och bör naturligtvis inte bara tillämpas på historiska källor utan på all typ av information vi ställs inför. Källkritik är ett återkommande kunskapskrav i SO-ämnena, även om det poängteras extra i historieämnet. Det kan alltså vara bra att träna på de källkritiska begreppen och verktygen. Citatet nedan är saxat ur kunskapskraven för ämnet historia.

En presentation (13:48 min) och genomgång av begrepp och hur man ska använda dem när man diskuterar olika källors trovärdighet och relevans. Gjord av Jakob Björkengren, Ljungenskolan. Begreppet källvärdering har en mer positiv klang än begreppet källkritik och beskriver samtidigt vad källkritiken handlar om; att bedöma värdet av en eller flera källor och därefter göra ett urval. Begreppet "källkritik" speglar dock bättre den analytiska processen som föreligger källvärderingen.
Smartare än en femteklassare spelet

terawatt timmar
henrik bäckström
hur fattas ett beslut i eu
att skriva äktenskapsförord
meme pronunciation

Källkritik - vad är det? - Gymnasium.se

11. Källkritik kan inte hjälpa oss att förklara historien. Utgå från de källkritiska begreppen (se ovan) och skriv ner vilka begrepp som passar in på Bibeln och vilka som inte passar in på Bibeln. Motivera dina val och resonera dig fram till svaren. I er basgrupp kommer ni sedan få ge varandra respons och feedforward – hur tänkte du jämfört med dina kamrater?