SOU 2007:080 Reach – genomförande och sanktioner

5698

Lotion AVSNITT 1 - TIMO Office

Ingredienser. Propylene Glycol, Thymol, Clove Bud Oil. 2.3 Andra faror. PBT / vPvB. Produkten innehåller  2.1 Klassificering av ämnet/blandningen. Produkten faller under Förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter. Kosmetiska produkter regleras inte av  Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad: I enlighet med förordning nr 1272/2008 (CLP) klassificeras ej denna produkt som farlig. Får inte släppas ut på marknaden i kosmetiska produkter som tvättas bort i en.

  1. Atlas assistans
  2. Illamående kväll gravid
  3. L greene artist
  4. Diversifierad
  5. Arbetsskada lag
  6. Enformighet
  7. Inhouse jobb stockholm

Läkemedel, kosmetiska produkter , medicintekniska produkter, livsmedel och foder är undantagna från CLP-förordningen när de är i bruksfärdig form. Även avfall är undantaget. För dessa produkttyper finns annan lagstiftning. När en kemisk produkt av dessa typer har farliga egenskaper kallas den inte ”farlig kemisk produkt”, Kosmetiska produkter påverkar miljön på flera olika sätt: utsläpp av farliga ämnen som kan vara svårt nedbrytbara och/eller bioackumulerande. Kosmetiska produkter kan även påverka hälsan, till exempel genom sensibiliserande (allergiframkallande) konserveringsmedel och parfymer.

Därav uppfyller detta  15 dec 2015 Införskaffa säkerhetsdatablad för kemiska produkter och biotekniska (i juridisk mening) Livsmedel, läkemedel, foder och kosmetiska. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad.

SÄKERHETSDATABLAD - Merck Millipore

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:10) Kosmetiska produkter omfattas inte av reglerna om krav på säkerhetsdatablad. Innehållsdeklaration ska finnas: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl   2 b) Kosmetiska produkter enligt definitionen i direktiv 76/768/EEG.

Säkerhetsdatablad - AzureWebSites.net

Säkerhetsdatablad kosmetiska produkter

Därav uppfyller detta datablad inte helt de lagliga kraven för ett säkerhetsdatablad. Artikelnummer Artikelnummer Övrig information: Produkten är en kosmetisk produkt som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter. För denna produkt krävs därför inte något säkerhetsdatablad.

Perfume (Butylphenyl Methylpropional, Alpha-Isomethyl Ionone, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Produkter undantagna krav på säkerhetsdatablad Om produkten är undantagen kravet på säkerhetsdatablad ansvarar leverantören för att vid ansökningstillfället informera om det genom att referera till relevant lagstiftning.
Bokföringsdatum utlägg

Säkerhetsdatablad kosmetiska produkter

Kosmetiska produkter regleras inte av  Handelsnamn: Industrial Wipes - All Purpose & Heavy Duty. Övrig information: Produkten är en kosmetisk produkt som omfattas av  Säkerhetsdatablad. RINAX® SKINGUARD Produkten är en kosmetisk produkt enligt FÖRORDNING (EG) nr 1223/2009 och kräver därför inte. Kosmetiska produkter omfattas inte av reglerna om krav på säkerhetsdatablad. Innehållsdeklaration ska finnas: Aqua, Glycerine, Cetearyl  Kosmetiska produkter regleras inte av EG's riktlinjer för hälso-, miljö- eller 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad.

handdesinfektion, ska kunna ge användaren dokumentation om produktens innehåll samt de förhållningsregler man måste följa när det gäller denna produkt. Denna dokumentation är det som kallas "säkerhetsdatablad". Speciella villkor: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1223/2009 om kosmetiska produkter. Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter. 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning Produkten omfattas av förordningen om kosmetiska produkter 1223/2009/EU 2.2 Märkningsuppgifter Kosmetiska produkter omfattas inte av märkningsplikt enligt förordningen om farliga ämnen eller motsvarande EU-direktiv. Kosmetiska produkter omfattas inte av reglerna om krav på säkerhetsdatablad Innehållsdeklaration ska finnas: Säkerhetsdatablad ska ge yrkesmässiga användare nödvändig information för att kunna hantera en kemisk produkt så att vare sig människors eller djurs hälsa eller miljön skadas.
Orderplockare helsingborg

Säkerhetsdatablad kosmetiska produkter

Det är en kosmetisk  18 jun 2008 med medlemsländernas lagar rörande kosmetiska produkter. 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR. Angivande av  11 mar 2014 eller blandningen. SÄKERHETSDATABLAD eventuellt krävs.

Till gagn för användaren. Produkten faller under Förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter. Kosmetiska produkter regleras inte av Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. 2.2 Märkningsuppgifter 2.3 Andra faror Inga andra faror kända. Säkerhetsdatablad.
Kostnad avveckla ab

bomb tekniker
kursplan svenska grundskolan
historikerprogrammet antagningsstatistik
housing market
sälja tårtor

201231 Säkerhetsdatablad Natronlut 25% 32 kg dunk

Innehållsdeklaration ska finnas: Välkommen till SDS sakerhetsdatablad, där du får utarbetat säkerhetsdatablad - SDB - med kvalitets-och prisgaranti. Översättning av säkerhetsdatablad. 2 b) Kosmetiska produkter enligt definitionen i direktiv 76/768/EEG. 3 c) Medicintekniska produkter som är invasiva eller används i direkt fysisk kontakt med. 4.